Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот на РПЦ – гр. Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет.
Описание: Изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот на РПЦ – гр. Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 40000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017016600022017-11-16 14:56:11обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2017-11-16 14:57:49
000012017016600032017-11-16 14:56:11документация за участие в процедуритеПриложения към обявата2017-11-16 14:57:49
000012017016600042017-11-16 14:56:11ДРУГОИнформация за публикувана на профила на купувача обяваИнформация за публикувана на профила на купувача обява2017-11-16 14:57:50
000012017016600042017-11-28 14:34:22ДРУГОИнформация за удължаване на срок за събиране на офертаИнформация за удължаване на срок за събиране на оферта2017-11-28 14:34:28
000012017016600052017-12-04 17:14:18протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12017-12-04 17:14:23
000012017016600062017-12-13 09:21:17протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22017-12-13 09:21:22
000012018017800072018-04-16 12:09:47договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2018-04-16 12:09:53