Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Изработка и доставка на калъфи за матраци за нуждите на териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Описание: Изработка и доставка на калъфи за матраци за нуждите на териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 70000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017016700012017-11-22 12:36:07обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2017-11-22 12:37:12
000012017016700022017-11-22 12:36:07обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиинформация за публикуване в профила на купувача калъфи за матраци2017-11-22 12:37:12
000012017016700032017-11-22 12:36:07документация за участие в процедуритеПриложения към обявата2017-11-22 12:37:12
000012017016700042017-12-01 14:37:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2017-12-01 14:38:00
000012018017600052018-01-17 12:20:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2018-01-17 12:20:15