Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Упражняване на строителен надзор за строителeн обект, собственост на ДАБ при МС с предмет: „Отстраняване на последствия от пожар и преустройство на помещения в Хале №11 в РПЦ Харманли за занимания с деца и настаняване на уязвими лица, търсещи международна закрила“.
Описание: Упражняване на строителен надзор за строителeн обект, собственост на ДАБ при МС с предмет: „Отстраняване на последствия от пожар и преустройство на помещения в Хале №11 в РПЦ Харманли за занимания с деца и настаняване на уязвими лица, търсещи международна закрила.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 8975.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018017700012018-02-13 11:13:10решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2018-02-13 11:54:37
000012018017700022018-02-13 11:13:10решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2018-02-13 11:54:38
000012018017700032018-02-13 11:13:10документация за участие в процедуритеДокументация2018-02-13 11:54:38
000012018017700042018-02-13 11:13:10документация за участие в процедуритеПриложения към документацията за участие2018-02-13 11:54:39
000012018017700052018-03-13 17:55:57протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12018-03-13 17:56:07
000012018017700062018-03-21 15:45:46ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2018-03-21 15:45:55
000012018017700072018-04-10 14:40:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22018-04-10 14:40:28
000012018017700082018-04-10 14:40:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32018-04-10 14:40:34
000012018017700092018-04-10 14:40:21решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2018-04-10 14:40:39
000012018017700102018-05-29 15:59:31договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор 2018-05-29 15:59:39
000012018017700112018-05-29 16:00:52договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора 2018-05-29 16:00:58
000012018017700122018-05-29 16:02:33ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-05-29 16:02:39
000012018017700132018-10-11 17:14:41ДРУГООбявление за приключен договорОбявление за приключен договор2018-10-11 17:14:47