Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Доставка на нова офис техника за нуждите на ДАБ при МС.
Описание: Доставка на нова офис техника за нуждите на ДАБ при МС
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 70000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018018300022018-03-20 15:24:44обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2018-03-20 15:26:07
000012018018300032018-03-20 15:24:44ДРУГОИнформация за публикувана обяваИнформация за публикувана обява2018-03-20 15:26:08
000012018018300042018-03-20 15:24:44документация за участие в процедуритеПриложения към обявата2018-03-20 15:26:08
000012018018300052018-03-23 16:55:14ДРУГОСъобщение за прекратяване на обяваСъобщение за прекратяване на обява2018-03-23 16:55:20