Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка на медикаменти и медицински консумативи“.
Описание: Доставка на медикаменти и медицински консумативи.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 391160.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018017900012018-04-26 11:08:29решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2018-04-26 11:10:07
000012018017900022018-04-26 11:08:29решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2018-04-26 11:10:07
000012018017900032018-04-26 11:08:29документация за участие в процедуритеДокументация2018-04-26 11:10:08
000012018017900042018-04-26 11:08:29документация за участие в процедуритеПриложения към документацията2018-04-26 11:10:08
000012018017900062018-06-11 12:48:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12018-06-11 12:48:39
000012018017900072018-06-28 10:18:50ДРУГОСъобщение за отваряне на цениСъобщение 2018-06-28 10:18:56
000012018017900082018-07-17 14:47:12протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях Протокол №22018-07-17 14:47:19
000012018017900092018-07-17 14:47:50протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2018-07-17 14:47:57
000012018017900102018-07-17 14:48:41решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2018-07-17 14:48:46
000012018017900112018-09-11 15:36:54договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2018-09-11 15:37:00
000012018017900122018-09-13 11:47:17ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-09-13 11:47:23
000012018017900132020-05-20 13:28:42ДРУГОСпоразумение за прекратяване на договорСпоразумение за прекратяване на договор2020-05-20 13:28:46
000012018017900142020-05-20 13:29:42ДРУГООбявление за приключен договорОбявление за приключен договор2020-05-20 13:29:46