Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Предоставяне на строителни консултантски услуги в изпълнение на дейността „Подобряване на условията на живот в приемателните центрове за граждани на трети страни в България” по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изготвяне на техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и обособяване на помещения за социални, културни и образователни дейности в РПЦ – Харманли“ Обособена позиция 2: Изготвяне на техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и обособяване на помещения за социални, културни и обучителни дейности в РПЦ- гр.
Описание: "Предоставяне на строителни консултантски услуги в изпълнение на дейността „Подобряване на условията на живот в приемателните центрове за граждани на трети страни в България” по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изготвяне на техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и обособяване на помещения за социални, културни и образователни дейности в РПЦ – Харманли“ Обособена позиция 2: Изготвяне на техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и обособяване на помещения за социални, културни и обучителни дейности в РПЦ- гр. София, кв.„Военна рампа“. Обособена позиция 3: Изготвяне на техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на сграда в РПЦ – гр. София, кв. Овча купел, в т.ч. пълна подмяна на електроинсталацията и преработка на ОВ инсталацията“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 16288.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018018600012018-03-23 12:18:25обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2018-03-23 12:21:32
000012018018600022018-03-23 12:18:25ДРУГОИнформация за публикуване в профила на купувачаИнформация за публикуване в профила на купувача2018-03-23 12:21:32
000012018018600032018-03-23 12:18:25документация за участие в процедуритеПриложения към обявата2018-03-23 12:21:33
000012018018600042018-03-23 16:11:30документация за участие в процедуритеТехнически спецификации към обявата2018-03-23 16:11:39
000012018018600052018-04-11 16:04:12ДРУГОСъобщение за прекратяване на процедуратаСъобщение за прекратяване на процедурата2018-04-11 16:04:18