Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Изграждане на спортни площадки по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Изграждане на спортна площадка в РПЦ – с. Баня и Обособена позиция 2: Изграждане на спортна площадка в РПЦ – гр. София, кв. „Военна рампа“.
Описание: Изграждане на спортни площадки по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Изграждане на спортна площадка в РПЦ – с. Баня и Обособена позиция 2: Изграждане на спортна площадка в РПЦ – гр. София, кв. „Военна рампа“.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 88202.50 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018026400012018-10-04 17:24:52обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2018-10-04 17:26:03
000012018026400022018-10-04 17:24:52документация за участие в процедуритеПриложения към Обявата2018-10-04 17:26:03
000012018026400032018-10-04 17:24:52ДРУГОИнформация за публикувана обяваИнформация за публикувана обява2018-10-04 17:26:04
000012018026400042018-10-22 09:40:01ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 2018-10-22 09:40:07
000012018026400052018-10-30 16:03:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12018-10-30 16:03:10
000012018026400062018-11-28 14:48:45протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2018-11-28 14:48:51
000012018026400072019-01-10 10:27:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор_обособена позиция 12019-01-10 10:27:15
000012018026400082019-01-10 10:27:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор по обособена позиция 12019-01-10 10:27:22
000012018026400092019-01-10 10:27:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор - обособена позиция 22019-01-10 10:27:29
000012018026400102019-01-10 10:27:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор по обособена позиция № 22019-01-10 10:27:35