Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Застраховане на сградния фонд, сървърите, компютърната техника и други ДМА на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните й поделения“
Описание: Застраховане на сградния фонд, сървърите, компютърната техника и други ДМА на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните й поделения.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 20000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018019000012018-04-03 09:46:06обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2018-04-03 09:47:32
000012018019000022018-04-03 09:46:06обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиИнформация за публикувана обява2018-04-03 09:47:32
000012018019000032018-04-03 09:46:06документация за участие в процедуритеПриложения към обявата2018-04-03 09:47:33
000012018019000042018-04-11 10:07:51ДРУГОИнформация за публикувана обява - удължаване срака на подаване на офертиИнформация за публикувана обява - удължаване срака на подаване на оферти2018-04-11 10:07:58
000012018019700062018-04-19 14:55:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12018-04-19 14:55:22
000012018023900072019-01-07 12:51:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2019-01-07 12:51:17
000012018023900082019-01-07 12:53:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор2019-01-07 12:54:02
000012018023900092019-01-07 12:53:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхГаранция за изпълнение2019-01-07 12:54:07