Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Предоставяне на строителни консултантски услуги в изпълнение на дейността „Подобряване на условията на живот в приемателните центрове за граждани на трети страни в България” по три обособени позиции.
Описание: Предоставяне на строителни консултантски услуги в изпълнение на дейността „Подобряване на условията на живот в приемателните центрове за граждани на трети страни в България” по три обособени позиции:Обособена позиция № 1: Изготвяне на техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и обособяване на помещения за социални, културни и образователни дейности в РПЦ – Харманли“; Обособена позиция 2: Изготвяне на техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и обособяване на помещения за социални, културни и обучителни дейности в РПЦ- гр. София, кв.„Военна рампа“;Обособена позиция 3: Изготвяне на техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на сграда в РПЦ – гр. София, кв. Овча купел, в т.ч. пълна подмяна на електроинсталацията и преработка на ОВ инсталацията“.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 16288.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018019400022018-04-11 16:47:13обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиИнформация за публикувана обява2018-04-11 16:49:43
000012018019400032018-04-11 16:47:13ДРУГОПриложения към обяваПриложения към обява2018-04-11 16:49:43
000012018019400042018-04-11 16:49:06обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2018-04-11 16:49:44
000012018019400052018-04-24 11:06:47ДРУГОИнформация за удължаване срока на подаване на офертиИнформация за удължаване срока на подаване на оферти2018-04-24 11:06:56
000012018020200062018-05-08 14:01:32протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12018-05-08 14:01:40
000012018020200072018-05-22 13:47:26протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22018-05-22 13:47:34
000012018020200082018-05-22 13:47:26протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32018-05-22 13:47:39
000012018020200112018-06-28 15:10:50съобщение с мотиви за оттегляне на обявата по чл. 193 от ЗОПСъобщение 2018-06-28 15:10:56