Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Приготвяне и доставка на готова храна за чужденците, подали молба за международна закрила в териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет по 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: Приготвяне и доставка на готова храна за чужденците, подали молба за международна закрила в ТЦ – с.Пъстрогор, Обособена позиция 2: Приготвяне и доставка на готова храна за чужденците, подали молба за международна закрила в РПЦ – с.Баня“
Описание: Приготвяне и доставка на готова храна за чужденците, подали молба за международна закрила в териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет по 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: Приготвяне и доставка на готова храна за чужденците, подали молба за международна закрила в ТЦ – с.Пъстрогор, Обособена позиция 2: Приготвяне и доставка на готова храна за чужденците, подали молба за международна закрила в РПЦ – с.Баня.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 533484.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018019600012018-06-01 11:06:25решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2018-06-01 11:09:20
000012018019600022018-06-01 11:06:25решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление 2018-06-01 11:09:21
000012018019600032018-06-01 11:06:25документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата и приложения2018-06-01 11:09:21
000012018019600042018-07-20 16:56:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията - утвърден2018-07-20 16:56:54
000012018019600052018-08-09 16:40:18ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови оферти Съобщение 2018-08-09 16:40:24
000012018019600062018-08-20 14:41:09протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 2018-08-20 14:41:14
000012018019600072018-08-20 14:41:09протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32018-08-20 14:41:20
000012018019600082018-08-20 14:41:09протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад на комисията2018-08-20 14:41:25
000012018019600092018-08-20 14:41:09решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2018-08-20 14:41:31
000012018019600102018-10-09 10:06:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за Обособена позиция № 12018-10-09 10:31:06
000012018019600112018-10-09 10:26:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по Обособена позиция № 22018-10-09 10:31:36
000012018019600122018-10-26 11:37:08ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-10-26 11:37:15
000012018019600132019-10-31 14:00:32ДРУГОСПОРАЗУМЕНИЕСПОРАЗУМЕНИЕ2019-10-31 14:00:40
000012018019600142019-10-31 14:02:02ДРУГООБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОП 1ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОП 12019-10-31 14:02:08
000012018019600152019-10-31 14:07:03ДРУГОСПОРАЗУМЕНИЕ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ОП2СПОРАЗУМЕНИЕ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ОП22019-10-31 14:07:10
000012018019600162019-10-31 14:08:38ДРУГООБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ОП 2ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ОП 22019-10-31 14:08:44