Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителен обект с предмет: „Инженеринг (проектиране и изпълнение на строеж) на ремонт и преустройство на котелно помещение и подмяна на бойлерната инсталация в РПЦ- София, ТП Овча купел (сутерен)“.
Описание: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителен обект с предмет: „Инженеринг (проектиране и изпълнение на строеж) на ремонт и преустройство на котелно помещение и подмяна на бойлерната инсталация в РПЦ- София, ТП Овча купел (сутерен)“.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 8975.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018020100012018-05-03 11:47:10решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2018-05-03 11:48:05
000012018020100022018-05-03 11:47:10решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2018-05-03 11:48:06
000012018020100032018-05-03 11:47:10документация за участие в процедуритеДокументация2018-05-03 11:48:06
000012018020100042018-05-03 11:47:10документация за участие в процедуритеПриложения към документацията2018-05-03 11:48:07
000012018020100052018-05-31 13:16:52протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 2018-05-31 13:16:58
000012018020100062018-06-19 16:16:38ДРУГОСъобщение отваряне на ценови оферти Съобщение - отваряне на ценови оферти 2018-06-19 16:16:44
000012018020100072018-07-04 14:32:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията 2018-07-04 14:32:48
000012018020100092018-07-04 14:35:57протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията 2018-07-04 14:36:04
000012018020100102018-07-04 14:45:35решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2018-07-04 14:45:41
000012018020100102018-11-15 14:21:29договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2018-11-15 14:21:37
000012018020100112018-11-15 14:21:29договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора2018-11-15 14:21:43
000012018020100122018-11-15 14:21:29ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-11-15 14:21:48
000012018020100132019-04-02 17:18:51ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка2019-04-02 17:18:57
000012018020100142019-04-03 14:57:40ДРУГОРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 2019-04-03 14:57:48
000012018020100152019-04-03 15:19:43ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка2019-04-03 15:19:48