Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Извършване на строително ремонтни и монтажни работи в сгради и обекти, собственост на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Описание: „Извършване на строително ремонтни и монтажни работи в сгради и обекти, собственост на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 100000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018021000012018-05-14 17:56:33обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2018-05-14 18:00:44
000012018021000022018-05-14 17:56:33ДРУГОИнформация за публикувана обява в АОП2018-05-14 18:00:44
000012018021000032018-05-14 17:56:33ДРУГОПриложения към обяватаПриложения към обявата2018-05-14 18:00:45
000012018021100042018-05-14 18:49:53ДРУГОТехническа спецификацияТехническа спецификация2018-05-14 18:49:58
000012018021100052018-05-31 16:47:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 2018-05-31 16:47:53
000012018021100062018-06-12 18:00:09протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22018-06-12 18:00:15
000012018021100072018-07-12 12:19:33договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор
000012018021100092018-07-12 12:22:01договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора за СМР2018-07-12 12:22:08
000012018021100102018-07-12 16:09:28договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение към договора - гаранция2018-07-12 16:09:36
000012018025900112019-04-04 11:49:27ДРУГОСпоразумение за прекратяване на договорСпоразумение за прекратяване на договор2019-04-04 11:49:38