Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за хале 11 и корпус 1 в РПЦ Харманли “, за обособена позиция № 1 „Изработка, доставка и монтаж на метални гардероби и шкафове за обзавеждане на корпус 1 – РПЦ Харманли” и обособена позиция № 2 „Изработка, доставка и монтаж на гардероби, шкафове, маси и столове за обзавеждане на хале 11 – РПЦ Харманли”
Описание: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за хале 11 и корпус 1 в РПЦ Харманли “, за обособена позиция № 1 „Изработка, доставка и монтаж на метални гардероби и шкафове за обзавеждане на корпус 1 – РПЦ Харманли” и обособена позиция № 2 „Изработка, доставка и монтаж на гардероби, шкафове, маси и столове за обзавеждане на хале 11 – РПЦ Харманли”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 64099.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018023800012018-06-27 17:59:26решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата 2018-06-27 18:03:37
000012018023800022018-06-27 17:59:26решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаобявление 2018-06-27 18:03:37
000012018023800052018-06-27 18:02:49документация за участие в процедуритеДокументация и образци 2018-06-27 18:03:39
000012018023800062018-07-13 16:10:33разясненията по документациите за участиеРазяснения2018-07-13 16:10:39
000012018023800072018-08-28 09:28:41протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2018-08-28 09:28:49
000012018023800082018-08-28 09:28:41решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2018-08-28 09:28:55
000012018023800092018-10-30 14:05:20договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор_Обособена позиция12018-10-30 14:05:28
000012018023800102018-10-30 16:04:33договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор_Обособенапозиция22018-10-30 16:04:40
000012018023800112018-11-02 11:39:52ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-11-02 11:39:59
000012018023800122018-12-04 16:23:18ДРУГООбявление за приключване на договор по обособена позиция № 1Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 12018-12-04 16:23:30
000012018023800132018-12-04 16:23:18ДРУГООбявление за приключване на договор по обособена позиция № 2Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 22018-12-04 16:23:53