Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Ремонт на лицевата част на оградата и тротоара и асфалтовата настилка около прилежащия портал на РПЦ- гр. София, кв. Военна рампа“
Описание: Ремонт на лицевата част на оградата и тротоара и асфалтовата настилка около прилежащия портал на РПЦ- гр. София, кв. Военна рампа
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 24440.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018025200012018-07-20 17:03:24обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява 2018-07-20 17:05:32
000012018025200022018-07-20 17:04:01ДРУГОИнформация АОПИнформация АОП2018-07-20 17:05:32
000012018025200032018-07-20 17:04:49документация за участие в процедуритеПриложения и образци към обявата 2018-07-20 17:05:33
000012018025200042018-08-09 17:24:59ДРУГОИнформация за удължаване на срока за получаване на офертиИнформация за удължаване на срока за получаване на оферти2018-08-09 17:25:05
000012018025200052018-08-17 16:16:31протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12018-08-17 16:16:38
000012018025200062018-08-17 16:24:26ДРУГОСъобщение за прекратяванеСъобщение за прекратяване2018-08-17 16:24:31