Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за имот с идентификатор № 68134.8554.570 по Кадастрална карта (КК), собственост на ДАБ при МС, включен в УПИ I, кв.45 по плана на кв.Враждебна, гр.София”
Описание: „Изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за имот с идентификатор № 68134.8554.570 по Кадастрална карта (КК), собственост на ДАБ при МС, включен в УПИ I, кв.45 по плана на кв.Враждебна, гр.София”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 7600.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018024100012018-07-20 16:08:50решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура 2018-07-20 16:12:41
000012018024100022018-07-20 16:11:49ДРУГООбявление Обявление 2018-07-20 16:12:42
000012018024100032018-07-20 16:11:49ДРУГООбразци и приложенияДокументация, образци и приложения2018-07-20 16:12:42
000012018024100042018-07-27 16:39:18разяснения по процедуратаразяснение2018-07-27 16:39:24
000012018024100052018-09-17 14:35:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12018-09-17 14:35:50
000012018024100062018-09-17 14:35:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22018-09-17 14:35:56
000012018024100072018-09-17 14:35:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32018-09-17 14:36:02
000012018024100082018-09-17 14:35:43решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2018-09-17 14:36:07
000012018024100092018-10-30 12:23:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2018-10-30 12:23:20
000012018024100102018-10-30 12:23:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор2018-10-30 12:23:26
000012018024100112018-11-07 15:51:33ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-11-07 15:51:39