Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Изграждане на една детска площадка в РПЦ – гр. Харманли
Описание: Изграждане на една детска площадка в РПЦ – гр. Харманли“, съгласно изискванията, подробно посочени в Приложениe № 2 към обявата – техническа спецификация.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 40745.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018024500012018-07-06 16:00:30обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2018-07-06 16:01:18
000012018024500022018-07-06 16:00:30ДРУГОПриложения към Обявата.Приложения към Обявата.2018-07-06 16:01:19
000012018024500032018-07-06 16:00:30ДРУГОИнформация за публикувана в Профила на купувача обява.Информация за публикувана в Профила на купувача обява.2018-07-06 16:01:19
000012018024500042018-07-23 17:19:09ДРУГОИнформация за удължаване на срока на обявата.Информация за удължаване на срока на обявата.2018-07-23 17:19:15
000012018024500052018-07-31 17:45:45протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 2018-07-31 17:45:51
000012018024500062018-08-17 16:31:48протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22018-08-17 16:31:54
000012018024500072018-08-17 16:31:48съобщение с мотиви за оттегляне на обявата по чл. 193 от ЗОПСъобщение за прекратяване на обявата.2018-08-17 16:31:59