Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Инженеринг (проектиране и изпълнение) на ремонт и преустройство на котелното помещение и подмяна на бойлерната инсталация в РПЦ-София, ТП Овча купел (сутерен)“
Описание: „Инженеринг (проектиране и изпълнение) на ремонт и преустройство на котелното помещение и подмяна на бойлерната инсталация в РПЦ-София, ТП Овча купел (сутерен)“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 236651.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018025300012018-08-10 16:36:22покана по чл. 191 от ЗОППокана2018-08-10 16:38:03
000012018025300022018-08-10 16:36:22ДРУГОПриложения към поканатаПриложения към поканата2018-08-10 16:38:03
000012018025300032018-08-29 09:54:38протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2018-08-29 09:54:38
000012018025300042018-08-28 16:08:15ДРУГОСъобщение за прекратяване 2018-08-28 16:08:26