Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ДАБ при МС и нейните териториални поделения“
Описание: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ДАБ при МС и нейните териториални поделения“ по Рамково споразумение № СПОР-4/09.03.2018г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 37000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018025400012018-09-14 14:33:14ДРУГОПокана по чл. 82 от ЗОП.Покана по чл. 82 от ЗОП.2018-09-14 14:33:14
000012018025400022018-08-17 15:43:33документ2018-08-17 15:48:09
000012018025400042018-10-22 11:34:06протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12018-10-22 11:34:20
000012018025400052018-10-30 10:08:44ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови оферти Съобщение за отваряне на ценови оферти 2018-10-30 10:08:50
000012018025400062018-11-16 13:54:32протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22018-11-16 13:54:38
000012018025400072018-11-16 13:54:32протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2018-11-16 13:54:44
000012018025400092018-11-19 14:45:42решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение за определяне на изпълнител2018-11-19 14:45:50
000012018025400092018-12-19 17:07:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2018-12-19 17:07:45
000012018025400102018-12-19 17:09:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения2018-12-19 17:09:55
000012018025400112018-12-19 17:10:46договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения2018-12-19 17:10:52
000012018025400122019-01-07 16:44:33ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-01-07 16:44:39
000012018025400132020-05-26 15:16:52ДРУГООбявление за приключен договорОбявление за приключен договор2020-05-26 15:16:56