Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Инженеринг (проектиране и изпълнение) на ремонт и преустройство на котелното помещение и подмяна на бойлерната инсталация в РПЦ-София, ТП Овча купел (сутерен)“
Описание: „Инженеринг (проектиране и изпълнение) на ремонт и преустройство на котелното помещение и подмяна на бойлерната инсталация в РПЦ-София, ТП Овча купел (сутерен)“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 236583.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018025900012018-09-05 17:00:24обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2018-09-05 17:02:32
000012018025900022018-09-05 17:00:24ДРУГОПриложения към ОбяватаПриложения към Обявата2018-09-05 17:02:32
000012018025900032018-09-05 17:00:24ДРУГОИнформация за публикувана обяваИнформация за публикувана обява2018-09-05 17:02:33
000012018025900042018-09-21 17:12:56ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2018-09-21 17:13:02
000012018026200052018-10-03 17:03:06протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12018-10-03 17:03:12
000012018026200062018-10-17 14:11:07протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22018-10-17 14:11:13
000012018026200072018-11-12 09:48:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2018-11-12 09:48:54
000012018026200082018-11-12 09:48:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническа спецификация към договора2018-11-12 09:49:01
000012018026200092018-11-12 09:48:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо и ценово предложение2018-11-12 09:49:07