Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Изграждане на една детска площадка в РПЦ – гр. Харманли
Описание: Изграждане на една детска площадка в РПЦ – гр. Харманли
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 40745.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018027400012018-12-03 15:09:30обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2018-12-03 15:11:07
000012018027400022018-12-03 15:09:30ДРУГОПриложения към ОбяватаПриложения към Обявата2018-12-03 15:11:07
000012018027400032018-12-03 15:09:30ДРУГОИнформация за публикувана в Профила на купувача обява.Информация за публикувана в Профила на купувача обява.2018-12-03 15:11:08
000012019027700042019-01-02 17:24:06ДРУГОИнформация за удължаване срока на обяватаИнформация за удължаване срока на обявата2019-01-02 17:24:13
000012019027700052019-01-25 14:51:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12019-01-25 14:51:50
000012019027700062019-03-13 11:58:31договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2019-03-13 11:58:38
000012019027700072019-03-13 11:59:33договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения2019-03-13 11:59:40