Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Строителен надзор на обект: Изграждане на парк и зона за отдих в РПЦ – гр. Харманли
Описание: Строителен надзор на обект: Изграждане на парк и зона за отдих в РПЦ – гр. Харманли
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 5376.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018026300012018-11-21 16:27:16решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-11-21 16:31:04
000012018026300022018-11-21 16:28:38решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2018-11-21 16:31:04
000012018026300032018-11-21 16:29:55документация за участие в процедуритеДокументация и приложения2018-11-21 16:31:05
000012018026300042019-03-15 12:52:09протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2019-03-15 12:52:15
000012018026300052019-03-15 12:52:09решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за прекратяване2019-03-15 12:52:20
000012018026300072019-04-03 16:09:22ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-04-03 16:09:30