Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Доставка на 3 /три/ броя леки автомобили за нуждите на Регистрационно-приемателен център – гр. София, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Описание: „Доставка на 3 /три/ броя леки автомобили за нуждите на Регистрационно-приемателен център – гр. София, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 69990.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018026600012018-10-10 09:19:44обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2018-10-10 09:24:54
000012018026600022018-10-10 09:19:44документация за участие в процедуритеПриложения към Обявата2018-10-10 09:24:55
000012018026600032018-10-10 09:19:44ДРУГОИнформация за публикувана обяваИнформация за публикувана обява2018-10-10 09:24:56
000012018026600042018-10-17 17:14:46ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2018-10-17 17:14:52
000012018026600052018-10-23 14:06:32протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12018-10-23 14:06:46
000012018026600062018-11-01 09:42:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22018-11-01 09:42:40
000012018026600072018-11-21 14:33:29договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2018-11-21 14:33:37
000012018026600082018-11-21 14:35:37договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора2018-11-21 14:35:45