Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Осъществяване на денонощна, физическа, невъоръжена охрана в административната сграда и териториалните поделения на ДАБ при МС“, по седем обособени позиции
Описание: „Осъществяване на денонощна, физическа, невъоръжена охрана в административната сграда и териториалните поделения на ДАБ при МС“, по седем обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Административна сграда, гр. София, бул.“Княгиня Мария Луиза“ №114Б; Обособена позиция № 2: Отдел „Производство за международна закрила“, кв. „Враждебна“, Регистрационно-приемателен център – гр. София; Обособена позиция № 3: Регистрационно-приемателен център – с. Баня, общ. Нова Загора; Обособена позиция № 4: Отдел „Производство за международна закрила“, кв. „Военна рампа“, Регистрационно-приемателен център – гр. София; Обособена позиция № 5: Регистрационно-приемателен център – гр. София, кв. „Овча купел“; Обособена позиция № 6: Регистрационно-приемателен център – гр. Харманли; Обособена позиция № 7: Транзитен център – с. Пъстрогор, общ. Свиленград.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 3530160.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018026600512021-03-01 09:49:06ДРУГОПриложения към допълнително споразумение по обособена позиция № 4Приложения към допълнително споразумение по обособена позиция № 42021-03-01 09:49:29
000012018026600522021-03-01 11:19:26ДРУГОДопълнително споразумение по обособена позиция № 5 и приложенияДопълнително споразумение по обособена позиция № 5 и приложения2021-03-01 11:19:41
000012018026600532021-03-01 14:52:03ДРУГОДопълнително споразумение по обособена позиция № 6 и приложенияДопълнително споразумение по обособена позиция № 6 и приложения2021-03-01 14:52:17
000012018026600542021-03-01 16:06:00ДРУГОДопълнително споразумение по обособена позиция № 7 и приложенияДопълнително споразумение по обособена позиция № 7 и приложения2021-03-01 16:06:12
000012018026600552021-03-04 15:35:39ДРУГОДопълнително споразумение по обособена позиция № 3 и приложенияДопълнително споразумение по обособена позиция № 3 и приложения2021-03-04 15:35:46
000012018026600562021-03-04 15:35:39ДРУГОДопълнителни споразумения по обособени позиции № 2, 3, 4 и 6 Допълнителни споразумения по обособени позиции № 2, 3, 4 и 6 2021-03-04 15:35:51
000012018026600572021-04-20 14:06:12ДРУГООбявление за приключен договор за обособена позиция № 1Обявление за приключен договор за обособена позиция № 12021-04-20 14:06:18