Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Осъществяване на денонощна, физическа, невъоръжена охрана в административната сграда и териториалните поделения на ДАБ при МС“, по седем обособени позиции
Описание: „Осъществяване на денонощна, физическа, невъоръжена охрана в административната сграда и териториалните поделения на ДАБ при МС“, по седем обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Административна сграда, гр. София, бул.“Княгиня Мария Луиза“ №114Б; Обособена позиция № 2: Отдел „Производство за международна закрила“, кв. „Враждебна“, Регистрационно-приемателен център – гр. София; Обособена позиция № 3: Регистрационно-приемателен център – с. Баня, общ. Нова Загора; Обособена позиция № 4: Отдел „Производство за международна закрила“, кв. „Военна рампа“, Регистрационно-приемателен център – гр. София; Обособена позиция № 5: Регистрационно-приемателен център – гр. София, кв. „Овча купел“; Обособена позиция № 6: Регистрационно-приемателен център – гр. Харманли; Обособена позиция № 7: Транзитен център – с. Пъстрогор, общ. Свиленград.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 3530160.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018026600012018-11-30 10:44:01решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2018-11-30 10:47:34
000012018026600022018-11-30 10:44:01решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2018-11-30 10:47:35
000012018026600032018-11-30 10:44:01документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2018-11-30 10:47:35
000012018026600042018-11-30 10:44:01ДРУГОПриложения - образци на документиПриложения - образци на документи2018-11-30 10:47:36
000012018026600052018-11-30 10:44:01ДРУГОПриложения - технически спецификации и вътрешни правилаПриложения - технически спецификации и вътрешни правила2018-11-30 10:47:36
000012018026600062018-12-12 10:39:20ДРУГОРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информацияРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация2018-12-12 10:39:27
000012018026600072018-12-12 10:39:20документация за участие в процедуритеДокументация - изменена2018-12-12 10:39:34
000012018026600082018-12-12 10:43:50ДРУГОПриложения към документациятаПриложения към документацията2018-12-12 10:44:04
000012018026600092019-01-28 16:02:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол - част 12019-01-28 16:02:19
000012018026600102019-01-28 16:02:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол - част 22019-01-28 16:02:25
000012018026600112019-01-28 16:02:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол - част 32019-01-28 16:02:32
000012018026600122019-01-28 16:02:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2019-01-28 16:02:38
000012018026600132019-01-28 16:02:13решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнители2019-01-28 16:02:44
000012018026600142019-01-29 14:15:37ДРУГОРешение за отмяна на Решение за избор на изпълнител, по обособена позиция № 6Решение за отмяна на Решение за избор на изпълнител, по обособена позиция № 62019-01-29 14:15:49
000012018026600152019-02-11 14:08:03протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията по обособена позиция № 62019-02-11 14:08:14
000012018026600162019-02-11 14:08:03протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад ат работата на комисията по обособена позиция № 62019-02-11 14:08:19
000012018026600172019-02-11 14:08:03решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител по обособена позиция № 62019-02-11 14:08:25
000012018026600182019-03-05 10:18:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 12019-03-05 10:18:50
000012018026600192019-03-05 10:18:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор по обособена позиция № 12019-03-05 10:18:56
000012018026600202019-03-05 10:18:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 22019-03-05 10:19:02
000012018026600212019-03-05 10:18:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор по обособена позиция № 22019-03-05 10:19:07
000012018026600222019-03-05 10:18:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 32019-03-05 10:19:13
000012018026600232019-03-05 10:18:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор по обособена позиция № 32019-03-05 10:19:18
000012018026600242019-03-05 10:18:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 42019-03-05 10:19:24
000012018026600252019-03-05 10:18:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор по обособена позиция № 42019-03-05 10:19:29