Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Застраховане на моторните превозни средства на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Описание: „Застраховане на моторните превозни средства на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 40000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018027100012018-11-13 14:15:05обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2018-11-13 14:17:15
000012018027100022018-11-13 14:15:05ДРУГОПриложения към обявата.Приложения към обявата.2018-11-13 14:17:15
000012018027100032018-11-13 14:15:05ДРУГОИнформация за публикувана в Профила на купувача обява.Информация за публикувана в Профила на купувача обява.2018-11-13 14:17:16
000012018027100042018-11-20 17:27:48ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2018-11-20 17:27:54
000012018027200052018-11-29 09:08:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2018-11-29 09:08:44
000012018027200062018-12-14 15:02:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2018-12-14 15:06:31
000012018027200072018-12-14 15:02:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения2018-12-14 15:06:40
000012018027200092018-12-14 15:02:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения2018-12-14 15:02:18
000012018027200102018-12-14 15:02:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения2018-12-14 15:02:24
000012018027200112018-12-14 15:02:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения2018-12-14 15:02:31
000012018027200122018-12-14 15:02:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения2018-12-14 15:02:37
000012018027200132018-12-14 15:02:04документ2018-12-14 15:02:43
000012018027200142018-12-14 15:02:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения2018-12-14 15:02:50
000012018027200152018-12-14 15:02:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения2018-12-14 15:02:56
000012018027600162019-04-03 13:06:38ДРУГОДопълнително споразумение № 1Допълнително споразумение № 12019-04-03 13:06:45
000012018027600172019-04-03 13:06:38ДРУГОДопълнително споразумение № 2Допълнително споразумение № 22019-04-03 13:06:50
000012018027600182019-04-09 14:44:17ДРУГОДопълнително споразумение № 3Допълнително споразумение № 32019-04-09 14:44:24