Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Проучване и проектиране на обект: „Реконструкция и подмяна на вътрешни инсталации и ремонтни работи по АС част на сграда с идентификатор 77181.6.495.4 в РПЦ – Харманли“
Описание: „Проучване и проектиране на обект: „Реконструкция и подмяна на вътрешни инсталации и ремонтни работи по АС част на сграда с идентификатор 77181.6.495.4 в РПЦ – Харманли“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 14500.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018027200012018-11-19 17:19:50обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2018-11-19 17:56:49
000012018027200022018-11-19 17:23:29обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиИнформация за публикуване на обява2018-11-19 17:56:49
000012018027200032018-11-19 17:25:32документация за участие в процедуритеДокументация и приложения2018-11-19 17:56:50
000012018027300042018-11-22 11:41:06документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2018-11-22 11:41:18
000012018027300052018-11-28 10:42:35ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2018-11-28 10:42:42
000012018027300062018-12-04 16:18:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12018-12-04 16:18:37
000012018027300072018-12-11 15:26:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22018-12-11 15:26:58
000012018027300082019-01-22 12:52:52договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор2019-01-22 12:53:00
000012018027300092019-01-22 12:53:46договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложения2019-01-22 12:53:52
000012018027300102019-01-22 12:54:43договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложения2019-01-22 12:54:50
000012018027300112019-01-22 12:55:39договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложения2019-01-22 12:55:45