Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Ремонт на лицевата част на оградата, тротоара и асфалтовата настилка около прилежащия портал на РПЦ – гр. София, кв. Военна рампа“
Описание: „Ремонт на лицевата част на оградата, тротоара и асфалтовата настилка около прилежащия портал на РПЦ – гр. София, кв. Военна рампа“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 24440.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018027700012018-12-20 15:55:41обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2018-12-20 16:01:09
000012018027700022018-12-20 15:57:28документация за участие в процедуритеПриложения към обява2018-12-20 16:01:10
000012018027700032018-12-20 15:59:30обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиИнформация за публикуване на обява2018-12-20 16:01:11
000012018027700042019-01-21 15:02:12протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12019-01-21 15:02:17
000012018027700052019-01-31 13:21:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22019-01-31 13:21:35
000012018027700062019-03-07 17:15:15договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2019-03-07 17:15:22
000012018027700072019-03-07 17:16:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения2019-03-07 17:16:24