Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане“ за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет по Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г.
Описание: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане“ за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет по Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 22974.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018027500012018-12-14 16:04:53покани до определени лицаПокана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП2018-12-14 16:11:42
000012018027500022018-12-14 16:06:40ДРУГОПриложение 1 - проект на договорПриложение 1 - проект на договор2018-12-14 16:11:43
000012018027500032018-12-14 16:10:54ДРУГОПриложение 2 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОППриложение 2 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП2018-12-14 16:11:43
000012018027500042018-12-14 16:10:54ДРУГОПриложение 2 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОППриложение 2 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП2018-12-14 16:11:44
000012018027500052019-01-07 16:34:34протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12019-01-07 16:34:40
000012018027500062019-01-15 11:04:09ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2019-01-15 11:04:16
000012018027500072019-01-18 17:32:15протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22019-01-18 17:32:20
000012018027500082019-01-18 17:33:38протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2019-01-18 17:33:44
000012018027500092019-01-18 17:36:40решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение2019-01-18 17:36:46
000012018027500102019-03-06 16:36:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2019-03-06 16:37:05
000012018027500112019-03-06 16:38:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения2019-03-06 16:38:07
000012018027500122019-03-08 11:25:35ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-03-08 11:25:45
000012018027500132019-06-19 17:49:29ДРУГООбявление за Приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за Приключване на договор за обществена поръчка2019-06-19 17:49:35