Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Строителен надзор на обекти, собственост на ДАБ при МС по четири обособени позиции“
Описание: „Строителен надзор на обекти, собственост на ДАБ при МС по четири обособени позиции“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 79559.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019028000012019-02-19 16:15:25решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-02-19 16:27:08
000012019028000022019-02-19 16:16:38решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2019-02-19 16:27:09
000012019028000032019-02-19 16:18:01документация за участие в процедуритеДокументация2019-02-19 16:27:09
000012019028000042019-02-19 16:21:17ДРУГОТехнически спецификации и приложенияТехнически спецификации и приложения2019-02-19 16:27:10
000012019028000052019-04-12 14:00:38протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 2019-04-12 14:00:44
000012019028000062019-04-12 14:03:31решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение 2019-04-12 14:03:40
000012019028000072019-04-25 10:15:33ДРУГООбявление за възложена поръчка (за невъзлагане по обособена позиция 2)Обявление за възложена поръчка2019-04-25 10:15:39
000012019028000082019-05-14 10:12:44договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обособена позиция 42019-05-14 10:12:51
000012019028000092019-05-14 10:17:40договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор (обособена позиция 4)2019-05-14 10:17:47
000012019028000102019-05-14 12:03:03договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обособена позиция 12019-05-14 12:03:10
000012019028000112019-05-14 12:04:28договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор (обособена позиция 1)2019-05-14 12:04:37
000012019028000122019-05-16 13:08:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обособена позиция 32019-05-16 13:08:58
000012019028000132019-05-16 13:10:16договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор (обособена позиция 3)2019-05-16 13:10:22
000012019028000142019-05-16 13:19:07ДРУГООбявление за възложена поръчка (за обособени позиции 1, 3 и 4)Обявление за възложена поръчка2019-05-16 13:19:13
000012019028000152020-10-15 13:59:42допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение за изменение на договор2020-10-15 13:59:45
000012019028000162020-10-15 14:00:42допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиПриложения към допълнителното споразумение за изменение на договор2020-10-15 14:00:46
000012019028000172020-10-15 14:01:55ДРУГООбявление за изменение на договорОбявление за изменение на договор2020-10-15 14:02:00
000012019028000182020-12-08 15:03:48допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение за изменение на договор2020-12-08 15:03:53
000012019028000192020-12-08 15:05:18ДРУГООбявление за изменение на договорОбявление за изменение на договор2020-12-08 15:05:23
000012019028000202021-01-08 10:53:19ДРУГООбявление за приключване на договор - обособена позиция 4Обявление за приключване на договор - обособена позиция 42021-01-08 10:53:24
000012019028000212021-04-19 14:43:57ДРУГООбявление за приключване на договор - обособена позиция 1Обявление за приключване на договор - обособена позиция 12021-04-19 14:44:02
000012019028000222021-05-26 09:44:45ДРУГООбявление за приключване на договор - обособена позиция 3Обявление за приключване на договор - обособена позиция 32021-05-26 09:44:51