Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на ДАБ при МС“ Рамково споразумение СПОР-8/16.05.2017 г. и Анекс 1/14.11.2018 г.
Описание: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на ДАБ при МС“ Рамково споразумение СПОР-8/16.05.2017 г. и Анекс 1/14.11.2018 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 26700.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019028100012019-01-31 16:31:30покани до определени лицаПокана по чл. 82, ал 4, от ЗОП2019-01-31 16:39:13
000012019028100022019-01-31 16:32:53ДРУГОПриложение - проект на договорПриложение - проект на договор2019-01-31 16:39:14
000012019028100032019-01-31 16:34:43ДРУГОПриложение - декларация по чл. 54, ал.1, т. 7 от ЗОППриложение - декларация по чл. 54, ал.1, т. 7 от ЗОП2019-01-31 16:39:14
000012019028100042019-02-14 15:38:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12019-02-14 15:38:27
000012019028100052019-02-18 12:13:02ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2019-02-18 12:13:10
000012019028100062019-03-06 14:46:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22019-03-06 14:46:48
000012019028100072019-03-06 14:48:56протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32019-03-06 14:49:03
000012019028100082019-03-06 14:50:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2019-03-06 14:50:33
000012019028100092019-03-06 14:52:20решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за прекратяване на процедурата2019-03-06 14:52:25