Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка НР (Ейч Пи) за нуждите на ДАБ при МС“ Рамково споразумение СПОР-9/30.05.2017 г. и Анекс 1/14.11.2018 г.
Описание: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка НР (Ейч Пи) за нуждите на ДАБ при МС“ Рамково споразумение СПОР-9/30.05.2017 г. и Анекс 1/14.11.2018 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 25500.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019028200012019-01-31 16:08:37покани до определени лицаПокана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП2019-01-31 16:18:59
000012019028200022019-01-31 16:11:31ДРУГОПриложение - проект на договорПриложение - проект на договор2019-01-31 16:18:59
000012019028200042019-01-31 16:18:06ДРУГОПриложение - декларация по чл. 54, ал 1, т. 7 от ЗОППриложение - декларация по чл. 54, ал 1, т. 7 от ЗОП2019-01-31 16:19:00
000012019028200052019-02-14 13:12:03протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12019-02-14 13:12:09
000012019028200062019-02-18 12:11:18ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2019-02-18 12:11:27
000012019028200072019-02-28 18:08:38протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22019-02-28 18:08:45
000012019028200082019-02-28 18:09:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32019-02-28 18:09:37
000012019028200092019-02-28 18:10:36протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2019-02-28 18:10:43
000012019028200102019-02-28 18:22:15решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за прекратяване на процедуратаРешение за прекратяване на процедурата2019-02-28 18:22:21