Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на ДАБ при МС“, Рамково споразумение СПОР-23/27.12.2018 г.
Описание: „Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на ДАБ при МС“, Рамково споразумение СПОР-23/27.12.2018 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 38750.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019028300012019-01-31 16:48:13покани до определени лицаПокана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП2019-01-31 16:52:11
000012019028300022019-01-31 16:49:24ДРУГОПриложение - проект на договорПриложение - проект на договор2019-01-31 16:52:11
000012019028300032019-01-31 16:51:18ДРУГОПриложение - декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОППриложение - декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП2019-01-31 16:52:12
000012019028300042019-02-19 17:10:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12019-02-19 17:10:49
000012019028300052019-02-20 09:02:33ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2019-02-20 09:02:47
000012019028300062019-03-12 12:02:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22019-03-12 12:02:24
000012019028300072019-03-12 12:03:27протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2019-03-12 12:03:33
000012019028300082019-03-12 12:04:50решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2019-03-12 12:04:56
000012019028300092019-04-01 17:53:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2019-04-01 17:53:12
000012019028300102019-04-01 17:54:37договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения2019-04-01 17:54:43
000012019028300112019-04-08 10:55:34ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка 2019-04-08 10:55:40
000012019028300122020-07-28 15:07:56ДРУГООбявление за приключен договорОбявление за приключен договор2020-07-28 15:08:01