Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка на канцеларски материали: Обособена позиция № 2: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на ДАБ при МС и нейните териториални поделения“, Рамково споразумение СПОР-5/09.03.2018 г.
Описание: „Доставка на канцеларски материали: Обособена позиция № 2: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на ДАБ при МС и нейните териториални поделения“, Рамково споразумение СПОР-5/09.03.2018 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 3000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019028400012019-01-31 16:56:29покани до определени лицаПокана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП2019-01-31 16:59:32
000012019028400022019-01-31 16:57:31ДРУГОПриложение - проект на договорПриложение - проект на договор2019-01-31 16:59:33
000012019028400032019-01-31 16:58:59ДРУГОПриложение - декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОППриложение - декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП2019-01-31 16:59:33
000012019028400042019-02-28 16:49:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12019-02-28 16:49:53
000012019028400052019-02-28 16:53:29ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2019-02-28 16:53:34
000012019028400062019-03-12 08:50:22протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22019-03-12 08:50:28
000012019028400072019-03-12 08:51:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2019-03-12 08:51:56
000012019028400082019-03-12 08:53:06решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2019-03-12 08:53:15
000012019028400092019-04-02 14:38:12договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2019-04-02 14:38:20
000012019028400102019-04-02 14:39:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора2019-04-02 14:39:49
000012019028400112019-04-04 14:30:04ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-04-04 14:30:12
000012019028400122020-05-29 14:59:15ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2020-05-29 14:59:20