Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Осигуряване на логистика при реализиране на обученията, предвидени в проект „Подобряване на процедурата за предоставяне на международна закрила чрез обучение“, изпълняван в рамките на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (2014 – 2020 г.), Индикативна Годишна Работна Програма за 2017 г.“
Описание: „Осигуряване на логистика при реализиране на обученията, предвидени в проект „Подобряване на процедурата за предоставяне на международна закрила чрез обучение“, изпълняван в рамките на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (2014 – 2020 г.), Индикативна Годишна Работна Програма за 2017 г.“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 51570.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019028500012019-04-24 14:06:45решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-04-24 14:09:16
000012019028500022019-04-24 14:06:45решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2019-04-24 14:09:17
000012019028500032019-04-24 14:06:45документация за участие в процедуритеДокументация2019-04-24 14:09:17
000012019028500042019-04-24 14:06:45ДРУГОТехническа спецификацияТехническа спецификация2019-04-24 14:09:18
000012019028500052019-04-24 14:06:45ДРУГОПриложения към документацията за участиеПриложения към документацията за участие2019-04-24 14:09:18
000012019028500062019-05-08 16:39:52разяснения по условията на процедуратаРазяснение2019-05-08 16:40:04
000012019028500072019-05-10 14:03:36ДРУГОРазяснениеРазяснение2019-05-10 14:03:43
000012019028500082019-06-06 15:12:24протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ №ФУМИ 7652019-06-06 15:12:30
000012019028500092019-06-06 15:14:02решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРЕШЕНИЕ №РД 05 3882019-06-06 15:14:07
000012019028500102019-07-09 12:03:52договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ2019-07-09 12:03:59
000012019028500112019-07-11 14:38:56ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-07-11 14:39:02
000012019028500122019-10-15 12:31:50ДРУГООбявление за приключен договорОбявление за приключен договор2019-10-15 12:31:57