Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Изграждане на пречиствателна станция в РПЦ, гр.Харманли“.
Описание: „Изграждане на пречиствателна станция в РПЦ, гр.Харманли“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 2000000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019028600012019-02-20 10:20:23решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение №РД 05-132/20.02.2019 г.2019-02-20 10:21:02
000012019028600022019-02-20 10:22:03решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление №ФУМИ-198/20.02.2019 г.2019-02-20 10:22:09
000012019028600032019-02-20 10:22:59документация за участие в процедуритеДокументация2019-02-20 10:23:05
000012019028600042019-02-20 10:24:41ДРУГОПриложенияПриложения2019-02-20 10:24:47
000012019028600052019-03-08 11:06:07разясненията по документациите за участиеРазяснения2019-03-08 11:06:13
000012019028600062019-03-11 15:28:17разясненията по документациите за участиеРазяснения2019-03-11 15:28:28
000012019028600072019-04-17 13:17:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №ФУМИ - 554/15.04.2019 г.2019-04-17 13:18:03
000012019028600082019-04-17 13:19:16решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение №РД 05-264/17.04.2019 г.2019-04-17 13:19:27
000012019028600092019-05-28 11:27:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ2019-05-28 11:27:18
000012019028600102019-05-30 12:29:23ДРУГОобявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-05-30 12:29:30
000012019028600112019-06-24 13:31:22ДРУГОДоговор подизпълнителДоговор подизпълнител2019-06-24 13:31:29
000012019028600122020-08-21 13:43:37ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2020-08-21 13:43:41