Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Осигуряване на логистика при реализиране на обученията, предвидени в Дейност 2 от Национална програма/ИГРП по ФУМИ 2014 до 2020 г. „Поддържане и повишаване на първоначално изграден административен капацитет, обучение на преводачи и на социални работници“, по пет обособени позиции
Описание: „Осигуряване на логистика при реализиране на обученията, предвидени в Дейност 2 от Национална програма/ИГРП по ФУМИ 2014 до 2020 г. „Поддържане и повишаване на първоначално изграден административен капацитет, обучение на преводачи и на социални работници“, по пет обособени позиции
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 119000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019028800012019-06-06 11:53:19решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-06-06 11:55:30
000012019028800022019-06-06 11:53:19решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2019-06-06 11:55:31
000012019028800032019-06-06 11:53:19документация за участие в процедуритеДокументация2019-06-06 11:55:31
000012019028800042019-06-06 11:53:19ДРУГОТехническа спецификацияТехническа спецификация2019-06-06 11:55:32
000012019028800052019-06-06 11:53:19ДРУГОПриложения към документациятаПриложения към документацията2019-06-06 11:55:32
000012019028800062019-06-13 15:36:05разяснения по процедуратаРазяснеие по чл. 180 от ЗОП 2019-06-13 15:36:12
000012019028800072019-07-17 15:51:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 2019-07-17 15:51:48
000012019028800082019-07-17 15:52:54решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2019-07-17 15:53:00
000012019028800092019-08-29 15:28:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения ОП №12019-08-29 15:28:33
000012019028800102019-08-29 15:30:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения ОП №22019-08-29 15:31:04
000012019028800112019-08-29 15:33:20договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения ОП №32019-08-29 15:33:28
000012019028800122019-08-29 15:35:03договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения ОП №42019-08-29 15:35:15
000012019028800132019-08-29 15:36:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения ОП №52019-08-29 15:37:07
000012019028800142019-08-29 15:38:47ДРУГООбявление за възложена поръчка по пет обособени позицииОбявление за възложена поръчка по пет обособени позиции2019-08-29 15:38:53
000012019028800152019-12-16 13:32:58ДРУГООбявление за приключване на договор по ОП №2Обявление за приключване на договор по ОП №22019-12-16 13:33:05
000012019028800162020-01-07 17:16:07ДРУГООбявление за приключване на договор ОП 1Обявление за приключване на договор ОП 12020-01-07 17:16:14
000012019028800172020-01-07 17:16:56ДРУГООбявление за приключване на договор ОП 4Обявление за приключване на договор ОП 42020-01-07 17:17:02
000012019028800182020-02-20 13:06:34ДРУГООбявление за приключване на договор ОП 3Обявление за приключване на договор ОП 32020-02-20 13:06:38
000012019028800192020-03-05 17:00:17ДРУГООбявление за приключване на договор по ОП 5Обявление за приключване на договор по ОП 52020-03-05 17:00:22