Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Строителен надзор на обект: „Основен ремонт и преустройство на кухненски блок и столова в административна сграда на ДАБ при МС за обособяване на работни помещения и архивохранилище“, находяща се в ПИ с идентификатор 68134.511.100 по Кадастралната карта на гр. София с административен адрес бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 114 Б“
Описание: „Строителен надзор на обект: „Основен ремонт и преустройство на кухненски блок и столова в административна сграда на ДАБ при МС за обособяване на работни помещения и архивохранилище“, находяща се в ПИ с идентификатор 68134.511.100 по Кадастралната карта на гр. София с административен адрес бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 114 Б“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 19030.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019029000012019-04-16 12:16:30решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-04-16 12:28:13
000012019029000022019-04-16 12:17:54решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2019-04-16 12:28:14
000012019029000032019-04-16 12:20:13документация за участие в процедуритеДокументация2019-04-16 12:28:18
000012019029000042019-04-16 12:23:31документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2019-04-16 12:28:19
000012019029000052019-04-16 12:26:37документация за участие в процедуритеПриложения 2019-04-16 12:28:20
000012019029000062019-07-01 13:59:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12019-07-01 13:59:27
000012019029000072019-07-01 13:59:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22019-07-01 13:59:34
000012019029000082019-07-01 13:59:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32019-07-01 13:59:40
000012019029000092019-07-01 13:59:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 42019-07-01 13:59:46
000012019029000102019-07-01 13:59:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 52019-07-01 13:59:52
000012019029000112019-07-01 13:59:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОкончателен протокол2019-07-01 13:59:57
000012019029000122019-07-01 13:59:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОкончателен протокол2019-07-01 14:00:04
000012019029000132019-07-01 13:59:21решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2019-07-01 14:00:10
000012019029000142019-08-19 14:23:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения2019-08-19 14:23:40
000012019029000152019-08-19 14:23:32ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-08-19 14:23:45
000012019029000162021-07-23 15:46:09ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2021-07-23 15:46:20