Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Проучване и проектиране на обект: „Ремонт и диференциация на помещения за социално-културни и образователни нужди на лицата, търсещи закрила в отдела за предоставяне на международна закрила в РПЦ – гр. София, кв. Военна рампа (находящ се в имот с идентификатор 68134.505.32.1 по Кадастралната карта на гр.София)“
Описание: „Проучване и проектиране на обект: „Ремонт и диференциация на помещения за социално-културни и образователни нужди на лицата, търсещи закрила в отдела за предоставяне на международна закрила в РПЦ – гр. София, кв. Военна рампа (находящ се в имот с идентификатор 68134.505.32.1 по Кадастралната карта на гр.София)“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 8595.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019029700012019-05-02 14:44:52решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-05-02 14:50:30
000012019029700022019-05-02 14:46:25решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2019-05-02 14:50:30
000012019029700032019-05-02 14:49:13документация за участие в процедуритеДокументация и приложения2019-05-02 14:50:31
000012019029700042019-05-15 11:51:15разясненията по документациите за участиеРазяснения2019-05-15 11:51:22
000012019029700052019-06-12 12:32:36протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2019-06-12 12:32:48
000012019029700062019-06-12 12:34:35решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение 2019-06-12 12:34:42
000012019029700072019-07-08 13:51:19договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2019-07-08 13:51:26
000012019029700082019-07-11 14:39:24ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-07-11 14:39:30
000012019029700092021-01-11 10:02:20ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка2021-01-11 10:02:25