Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: "Изграждане на пречиствателна станция със съпътстваща хидрофорна инсталация в РПЦ - с. Баня"
Описание: "Изграждане на пречиствателна станция със съпътстваща хидрофорна инсталация в РПЦ - с. Баня"
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 251632.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019030500012019-05-02 12:38:15обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2019-05-02 12:41:56
000012019030500022019-05-02 12:39:58ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обяваИнформация за публикувана в профила на купувача обява2019-05-02 12:41:56
000012019030500032019-05-02 12:41:11ДРУГОПриложения към обяватаПриложения към обявата2019-05-02 12:41:57
000012019030500042019-05-13 16:09:14разясненията по документациите за участиеРазяснение по документация за участие2019-05-13 16:09:23
000012019030500052019-05-20 17:29:05ДРУГОИнформация за публкувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОПИнформация за публкувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП2019-05-20 17:29:10
000012019030500062019-06-20 16:59:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №ФУМИ 908 от 20.06.2019 г.2019-06-20 16:59:43
000012019030500072019-07-23 14:16:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения2019-07-23 14:16:12
000012019033100082019-11-22 13:20:56договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тяхДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ2019-11-22 13:21:03