Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Предоставяне на психологическа помощ, социално посредничество, дейности по адаптация и предоставяне на социална и здравна подкрепа на лица, търсещи международна закрила, настанени в териториалните поделения на ДАБ при МС, по четири обособени позиции
Описание: Предоставяне на психологическа помощ, социално посредничество, дейности по адаптация и предоставяне на социална и здравна подкрепа на лица, търсещи международна закрила, настанени в териториалните поделения на ДАБ при МС, по четири обособени позиции
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 290000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019030500012019-05-20 16:27:22решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-05-20 16:32:44
000012019030500022019-05-20 16:28:10решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2019-05-20 16:32:45
000012019030500042019-05-20 16:29:16документация за участие в процедуритеДокументация2019-05-20 16:32:46
000012019030500052019-05-20 16:30:11ДРУГОПриложенияПриложения2019-05-20 16:32:46
000012019030500062019-07-08 15:37:19ДРУГОПротокол № 1Протокол № 12019-07-08 15:37:28
000012019030500072019-07-08 15:38:45ДРУГОПротокол №2Протокол №22019-07-08 15:38:51
000012019030500082019-07-08 15:48:13ДРУГОПротокол по чл.181, ал.4 от ЗОППротокол по чл.181, ал.4 от ЗОП2019-07-08 15:48:20
000012019030500092019-07-08 15:50:33ДРУГОРешение за избор на изпълнителРешение за избор на изпълнител2019-07-08 15:50:39
000012019030500102019-08-27 13:29:39ДРУГОДоговор и приложения ОП №1Договор и приложения ОП №12019-08-27 13:29:49
000012019030500112019-08-27 13:34:47договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения ОП №22019-08-27 13:34:57
000012019030500122019-08-27 13:36:55договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения ОП №42019-08-27 13:37:02
000012019030500132019-08-27 13:39:32ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-08-27 13:39:38
000012019030500142019-10-17 08:43:35ДРУГОСпоразумение № 1Споразумение № 12019-10-17 08:43:42
000012019030500152019-11-01 16:03:48ДРУГОСпоразумение № 1 към Договор № ФУМИ-1300/21.08.2019г.Споразумение № 1 към Договор № ФУМИ-1300/21.08.2019г.2019-11-01 16:03:54
000012019030500162020-03-23 11:13:04ДРУГООбявление за приключен договор по обособена позиция № 1Обявление за приключен договор по обособена позиция № 12020-03-23 11:13:08
000012019030500172021-01-11 12:03:41ДРУГООбявление за приключен договор по обособена позиция № 2Обявление за приключен договор по обособена позиция № 22021-01-11 12:03:45
000012019030500182021-01-11 12:10:35ДРУГОСпоразумение по обособена позиция № 2Споразумение по обособена позиция № 22021-01-11 12:10:40
000012019030500192021-06-04 16:08:18ДРУГООбявление за приключване на договор по бобособена позиция № 4Обявление за приключване на договор по бобособена позиция № 42021-06-04 16:08:23