Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Строителен надзор на обект: Ремонт и диференциация на помещения за социално-културни и образователни нужди на лицата, търсещи закрила в отдела за предоставяне на международна закрила в РПЦ – гр. София, кв. Военна рампа (находящ се в имот с идентификатор 68134.505.32.1 по Кадастралната карта на гр.София)“
Описание: „Строителен надзор на обект: Ремонт и диференциация на помещения за социално-културни и образователни нужди на лицата, търсещи закрила в отдела за предоставяне на международна закрила в РПЦ – гр. София, кв. Военна рампа (находящ се в имот с идентификатор 68134.505.32.1 по Кадастралната карта на гр.София)“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 4889.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019030600012019-05-14 14:43:55решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2019-05-14 14:49:56
000012019030600022019-05-14 14:45:10решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2019-05-14 14:49:56
000012019030600032019-05-14 14:46:24документация за участие в процедуритеДокументация и приложения2019-05-14 14:49:57
000012019030600042019-06-20 16:39:50протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2019-06-20 16:39:57
000012019030600052019-06-20 16:42:33решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2019-06-20 16:42:39
000012019030600062019-07-15 11:56:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2019-07-15 11:56:57
000012019030600072019-07-15 11:58:16договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор2019-07-15 11:58:25
000012019030600082019-07-15 17:05:29ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-07-15 17:05:35
000012019030600092021-01-08 10:45:13ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2021-01-08 10:45:18