Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ДАБ при МС
Описание: Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ДАБ при МС
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 44444.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019030700012019-05-08 17:04:10покани до определени лицаПокана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП2019-05-08 17:11:52
000012019030700022019-05-08 17:06:28ДРУГОПриложение 1 - проект на договорПриложение 1 - проект на договор2019-05-08 17:11:52
000012019030700032019-05-08 17:08:04ДРУГОПриложение 2 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОППриложение 2 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП2019-05-08 17:11:53
000012019030700042019-05-16 15:40:57протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12019-05-16 15:41:05
000012019030700052019-05-20 15:38:24ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2019-05-20 15:38:31
000012019030700062019-05-28 16:53:21протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол № 22019-05-28 16:53:26
000012019030700072019-05-28 16:54:31протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2019-05-28 16:54:36
000012019030700082019-05-28 16:55:42решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение за избор на изпълнител2019-05-28 16:55:49
000012019030700092019-06-26 10:37:57договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2019-06-26 10:38:04
000012019030700102019-07-01 11:33:25ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-07-01 11:33:33
000012019030700112020-03-13 17:42:47ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2020-03-13 17:42:51