Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Застраховане на сградния фонд, сървърите, компютърната техника и други ДМА на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните ù поделения“.
Описание: „Застраховане на сградния фонд, сървърите, компютърната техника и други ДМА на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните ù поделения“.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 33000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019031100012019-05-16 11:03:25обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2019-05-16 11:04:19
000012019031100022019-05-16 11:03:25ДРУГОТехническа спецификацияТехническа спецификация2019-05-16 11:04:19
000012019031100032019-05-16 11:03:25ДРУГОПриложения към Обявата2019-05-16 11:04:20
000012019031100042019-05-16 11:11:28ДРУГОИнформация за публикувана в Профила на купувача обява Информация за публикувана в Профила на купувача обява 2019-05-16 11:11:38
000012019031100052019-05-27 17:17:04ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2019-05-27 17:17:11
000012019031300062019-05-31 16:18:26протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2019-05-31 16:18:32
000012019031300072019-05-31 16:18:26ДРУГОСъобщение за прекратяване на обяватаСъобщение за прекратяване на обявата2019-05-31 16:18:37