Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Доставка на копирна (нерециклирана) хартия“ за нуждите на ДАБ при МС
Описание: Доставка на копирна (нерециклирана) хартия“ за нуждите на ДАБ при МС
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 20000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019031200012019-05-20 16:59:03покани до определени лицаПокана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП2019-05-20 17:04:18
000012019031200022019-05-20 17:01:21ДРУГОПриложение № 1 проект на договорПриложение № 1 проект на договор2019-05-20 17:04:19
000012019031200032019-05-20 17:03:15ДРУГОПриложение № 2 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОППриложение № 2 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП2019-05-20 17:04:19
000012019031200042019-06-03 13:42:48протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол № 12019-06-03 13:42:54
000012019031200052019-06-06 09:47:40ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2019-06-06 09:47:46
000012019031200062019-06-12 14:52:27протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2019-06-12 14:52:34
000012019031200072019-06-12 14:54:47решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2019-06-12 14:54:53
000012019031200082019-07-01 16:01:34договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2019-07-01 16:01:41
000012019031200092019-07-08 10:18:03ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-07-08 10:18:10
000012019031200102020-07-28 15:14:37ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2020-07-28 15:14:41