Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг“, за нуждите на ДАБ при МС
Описание: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на ДАБ при МС" Рамково споразумение № СПОР-4/18.04.2019г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 45000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019031300012019-05-29 15:20:55покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП2019-05-29 15:25:42
000012019031300022019-05-29 15:23:03ДРУГОПриложение № 1 проект на договорПриложение № 1 проект на договор2019-05-29 15:25:43
000012019031300032019-05-29 15:24:43ДРУГОПриложение № 2 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОППриложение № 2 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП2019-05-29 15:25:43
000012019031300042019-06-10 16:17:50протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол № 12019-06-10 16:17:56
000012019031300052019-06-14 16:15:16ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2019-06-14 16:15:22
000012019031300062019-06-21 17:15:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2019-06-21 17:15:24
000012019031300072019-06-21 17:16:59решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение за избор на изпълнител2019-06-21 17:17:04
000012019031300082019-07-24 17:38:03договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2019-07-24 17:38:15
000012019031300092019-07-24 17:39:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения_12019-07-24 17:40:05
000012019031300102019-07-24 17:41:19договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения _22019-07-24 17:41:27
000012019031300112019-07-24 17:42:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения_32019-07-24 17:42:54
000012019031300122019-07-24 17:46:18ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-07-24 17:46:24
000012019031300132021-01-26 16:17:33ДРУГООбявление за приключен договорОбявление за приключен договор2021-01-26 16:17:39