Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: "Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на ДАБ при МС" Рамково споразумение № СПОР-9/18.04.2019 г.
Описание: "Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на ДАБ при МС" Рамково споразумение № СПОР-9/18.04.2019 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 12500.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019031500012019-05-30 16:31:24покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП2019-05-30 16:38:25
000012019031500022019-05-30 16:32:42ДРУГОПриложение № 1 проект на договорПриложение № 1 проект на договор2019-05-30 16:38:26
000012019031500032019-05-30 16:34:41ДРУГОПриложение № 2 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОППриложение № 2 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП2019-05-30 16:38:26
000012019031500042019-06-11 14:03:09протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол № 12019-06-11 14:03:15
000012019031500052019-06-14 16:25:06ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2019-06-14 16:25:12
000012019031500062019-06-26 15:05:11протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2019-06-26 15:05:17
000012019031500072019-06-26 15:06:21решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение за избор на изпълнител2019-06-26 15:06:27
000012019031500082019-07-12 17:24:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2019-07-12 17:24:16
000012019031500092019-07-12 17:25:12договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор2019-07-12 17:25:18
000012019031500102019-07-18 11:24:54ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-07-18 11:25:01
000012019031500112021-06-01 15:25:44ДРУГООбявление за приключен договорОбявление за приключен договор2021-06-01 15:25:48