Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Brother (Брадър) Canon (Канон)" Рамково споразумение № СПОР-5/18.04.2019 г.
Описание: "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Brother (Брадър) Canon (Канон)" Рамково споразумение № СПОР-5/18.04.2019 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 38000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019031600012019-05-31 16:11:27покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП2019-05-31 16:17:07
000012019031600022019-05-31 16:13:24ДРУГОПриложение № 1 проект на договорПриложение № 1 проект на договор2019-05-31 16:17:07
000012019031600032019-05-31 16:16:00ДРУГОПриложение № 2 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОППриложение № 2 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП2019-05-31 16:17:08
000012019031600042019-06-12 14:12:50протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол № 12019-06-12 14:13:01
000012019031600052019-06-14 16:19:34ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2019-06-14 16:19:44
000012019031600062019-06-26 14:07:22протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2019-06-26 14:07:30
000012019031600072019-06-26 14:08:48решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение за избор на изпълнител2019-06-26 14:08:54
000012019031600082019-07-22 11:24:46договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2019-07-22 13:54:04
000012019031600092019-07-22 11:26:34ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-07-22 13:54:08
000012019031600102021-06-01 15:40:28ДРУГООбявление за приключен договорОбявление за приключен договор2021-06-01 15:40:34