Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)“ Рамково споразумение № СПОР-6/18.04.2019 г.
Описание: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)“ Рамково споразумение № СПОР-6/18.04.2019 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 58000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019031800012019-06-03 15:23:08покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП2019-06-03 15:28:10
000012019031800022019-06-03 15:24:40ДРУГОПриложение № 1 проект на договорПриложение № 1 проект на договор2019-06-03 15:28:11
000012019031800032019-06-03 15:26:23ДРУГОПриложение № 2 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОППриложение № 2 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП2019-06-03 15:28:11
000012019031800042019-06-13 15:22:06протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол № 12019-06-13 15:22:12
000012019031800052019-06-14 16:22:01ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2019-06-14 16:22:07
000012019031800062019-06-26 14:41:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2019-06-26 14:41:34
000012019031800072019-06-26 14:42:42решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение за избор на изпълнител2019-06-26 14:42:48
000012019031800082019-07-22 12:05:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2019-07-22 13:53:29
000012019031800092019-07-22 12:06:35ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-07-22 13:53:34
000012019031800102021-06-01 15:33:42ДРУГООбявление за приключен договорОбявление за приключен договор2021-06-01 15:33:47