Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Застраховане на сградния фонд, сървърите, компютърната техника и други ДМА на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните й поделения“
Описание: „Застраховане на сградния фонд, сървърите, компютърната техника и други ДМА на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните й поделения“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 33000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019032000012019-06-04 14:59:35обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2019-06-04 15:00:32
000012019032000022019-06-04 14:59:35документация за участие в процедуритеТехнически спецификации2019-06-04 15:00:33
000012019032000032019-06-04 14:59:35ДРУГОПриложения към обяватаПриложения към обявата2019-06-04 15:00:33
000012019032000042019-06-04 14:59:35ДРУГОИнформация за публикувана в Профила на купувача обяваИнформация за публикувана в Профила на купувача обява2019-06-04 15:00:34
000012019032000052019-06-14 17:41:05ДРУГОИнформация за публкувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОПИнформация за публкувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП2019-06-14 17:41:11
000012019032000062019-06-21 16:28:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2019-06-21 16:28:36
000012019032000072019-07-05 17:21:07ДРУГОДоговорДоговор2019-07-05 17:21:13
000012019032000082019-07-05 17:26:47ДРУГОПриложенияПриложения2019-07-05 17:30:05
000012019032000102019-07-05 17:26:47ДРУГОПриложениеПриложение2019-07-05 17:26:59
000012019032000112019-07-05 17:26:47ДРУГОПрилоежениеПрилоежение2019-07-05 17:27:05
000012019032000122019-07-05 17:26:47ДРУГОПриложенияПриложения2019-07-05 17:27:11
000012019032000132019-07-05 17:26:47ДРУГОПриложение Приложение 2019-07-05 17:27:17