Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Избор на доставчик на активна електрическа енергия и изпълнение на функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и нейните териториални поделения“
Описание: „Избор на доставчик на активна електрическа енергия и изпълнение на функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и нейните териториални поделения“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 700000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019032000012019-07-04 10:59:20решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2019-07-04 11:08:54
000012019032000022019-07-04 11:00:41решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2019-07-04 11:08:55
000012019032000032019-07-04 11:03:11документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата и приложения2019-07-04 11:08:55
000012019032000042019-08-14 11:04:36решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за прекратяване на процедурата2019-08-14 11:04:44
000012019032000052019-09-03 11:09:38ДРУГООбявление за възложена поръчка (за невъзлагане)Обявление за възложена поръчка (за невъзлагане)2019-09-03 11:09:45